Musik til kirkeårets festdage

Her i foråret kan kirkegængere i Herning Kirke igen se frem til tre musikgudstjenester med liturgisk musik, komponeret til at løbe som en rød tråd gennem hele gudstjenesten. Ideen om liturgiske værker til kirkeårets festdage bunder i et ønske om at gøre højmessen til en fest, og om at binde kor- og menighedssang sammen i ét sammenhængende værk, som følger gudstjenestens liturgi. På den baggrund har Herning Kirke bestilt musik hos nogle af landets mest fremtrædende komponister af vokalmusik, og det er tre af disse værker, der hører foråret til: Påskesøndags højmesse har fået musik af Per Skriver, musikken til Kristi himmelfart er komponeret af Bo Gunge, mens pinsesøndags gudstjenestemusik er komponeret af John Høybye.

Musikgudstjenesterne kræver naturligvis ikke særlige musikalske forudsætninger af kirkegængerne. Menighedssangen består af kendte salmer, som er skrevet ind i den nykomponerede musik, så alle kan synge med. Korets rolle i gudstjenesten er todelt, og det er den dobbelthed komponisterne har taget udgangspunkt i. Dels er koret med deres sang en del af menighedssangen, og dels er korsangen med til at kaste glans over gudstjenesten.

De gennemkomponerede liturgiske værker til kirkeårets festdage blev uropført i Herning Kirke i perioden 2013 – 2015, og de særlige musikgudstjenester har siden været fast tilbagevendende. Ud over påske, pinse og Kristi himmelfart har også 1. søndag i advent fået sit eget værk, komponeret af John Frandsen.