Forskole og talentarbejde

Talentarbejde starter tidligt

Herning Kirkes Drengekor holder to ugentlige korprøver i Kirkehuset ved Herning Kirke. Dertil får sangerne undervisning i solosang, hørelære og klaver på Den Jyske Sangskole, som også varetager rekrutteringen af nye sangere til koret.

Hvert år, når skolerne starter efter sommerferien, besøger sanglærere fra Den Jyske Sangskole næsten alle 3.-klasser på skolerne i Herning Kommune. Her lytter de efter drenge og piger, der har den musikalitet de leder efter. Det handler naturligvis om gode sangstemmer, men også om rytmisk bevidsthed og en umiddelbar lydhørhed og glæde ved musikken.

De børn, som viser evner og interesse, bliver inviteret til et orienterende møde på Sangskolen, hvor de for drengenes vedkommende får tilbud om optagelse i forskolen for Herning Kirkes Drengekor. Desuden afholder koret offentlige optagelsesprøver én gang årligt i august/september, efter annoncering i de lokale aviser.

Forskoleforløb

Drengekorets et-årige forskole holder korprøve to gange om ugen. Desuden får drengene undervisning  i hørelære og sangteknik på Den Jyske Sangskole. Elever i forskolen deltager ikke i gudstjenester og koncerter. Efter et år i forskolen er de drenge, der har vist sig egnede til at fortsætte, klar til at blive fuldgyldige medlemmer af soprangruppen i Herning Kirkes Drengekor. Når de bliver optaget i drengekoret, begynder de samtidig en grundig 10-årig musikuddannelse på Den Jyske Sangskole. Her går de i deres fritid til hørelære og solosang og lærer at spille på et instrument, oftest klaver.

Musiske talentklasser

Udover at være sanger i Herning Kirkes Drengekor får Sangskolens elever mulighed for at søge om optagelse i de musiske talentklasser i Skolen på Sønderager i Herning, når eleverne når 7. klassetrin. De musiske talentklasser er etableret i et samarbejde mellem Herning Kommune, Herning Musikskole og Den Jyske Sangskole.
Skoledagen i talentklasserne er struktureret, så eleverne har optimale betingelser for at passe både skole- og talentarbejde, herunder skemalagt tid til at øve.
Læs mere om de musiske talentklasser her.

Musikalsk Grundkursus

Den Jyske Sangskole udbyder det statsstøttede Musikalsk Grundkursus (MGK) i klassisk sang i samarbejde med Holstebro Musikskole under MGK MidtVest. MGK er et målrettet konservatorieforberedende forløb for unge i alderen 14-25 år. Det er et 3-årigt forløb, og på Sangskolen er der 15 MGK-pladser fordelt på 3 årgange. Mange af eleverne tager MGK sideløbende med – eller i forlængelse af – deres ungdomsuddannelse.
Læs mere om MGK MidtVest her.