Talent-arbejde

Undervisning

Alle drenge bliver en del af et kor med høje musikalske ambitioner, og en organisation som bærer dem igennem en 10-årig musikalsk uddannelse med kor, sang- og hørelæreundervisning ved siden af deres daglige skole.

Sangerne i Herning Kirkes Drengekor kommer flere gange ugentligt på Den Jyske Sangskole. Her skaber sangskolen igennem deres dygtige sangpædagoger og undervisere i hørelære, og øvrige faciliteter, et læringsmiljø hvor sangerne i Herning Kirkes Drengekor har mulighed for at dygtiggøre sig musikalsk og sangligt. Samtidig skaber sangskolen rammerne for et stærkt socialt fællesskab mellem børn og unge i Herning Kirkes Drengekor og MidtVest Pigekor.

 

Optagelse i koret

Hvert år når skolerne begynder igen efter sommerferien, besøger dirigent Severin Korsgaard sammen med kolleger fra Den Jyske Sangskole næsten alle 3.-klasser på skolerne i Herning Kommune. Her lytter de efter drenge og piger, der har den musikalitet, koret efterspørger. Det handler naturligvis om gode sangstemmer, men også om rytmisk bevidsthed og en umiddelbar lydhørhed og glæde ved musikken.

De børn, som viser evner og interesse, bliver inviteret til et orienterende møde, hvor de for drengenes vedkommende får tilbud om optagelse i forskolen for Herning Kirkes Drengekor. Desuden afholder koret offentlige optagelsesprøver én gang årligt i august, efter annoncering i de lokale aviser.

Hvis du ønsker at blive en del af koret, så kontakt os endelig her for at få mere information.

Talentudvikling

Forskoleforløb

Efter et år i forskolen er de drenge, der har vist sig egnede til at fortsætte, klar til at blive fuldgyldige medlemmer af soprangruppen i Herning Kirkes Drengekor.

Når de bliver optaget i drengekoret, begynder de samtidig en grundig 10-årig musikuddannelse på Den Jyske Sangskole. Her går de i deres fritid til hørelære og solosang og lærer at spille på et instrument, oftest klaver.

Musiske talentklasser

Udover at være sanger i Herning Kirkes Drengekor får sangskolens elever mulighed for at søge om optagelse i de musiske talentklasser i Brændgårdsskolen i Herning, når eleverne når 7. klassetrin. De musiske talentklasser er etableret i et samarbejde mellem Herning Kommune, Herning Musikskole og Den Jyske Sangskole.

Skoledagen i talentklasserne er struktureret, så eleverne har optimale betingelser for at passe både skole- og talentarbejde, herunder skemalagt tid til at øve.

Musikalsk Grundkursus

Den Jyske Sangskole udbyder det statsstøttede Musikalsk Grundkursus (MGK) i klassisk sang i samarbejde med Holstebro Musikskole under MGK MidtVest. MGK er et målrettet konservatorieforberedende forløb for unge i alderen 14-25 år. Det er et 3-årigt forløb, og på Sangskolen er der 15 MGK-pladser fordelt på 3 årgange. Mange af eleverne tager MGK sideløbende med – eller i forlængelse af – deres ungdomsuddannelse.

Korets værdier

Lige så vigtig som en professionel og grundig uddannelse og talentudvikling er, lige så vigtig er udviklingen af det personlige og sociale aspekt hos korsangerne. Koret er bygget på den overbevisning at talent og hårdt arbejde overvinder alt.

Mens der fokuseres på drengenes musikalske professionalisme, er der et bredere fokus på deres sociale og uddannelsesmæssige fremskridt. Et liv i koret er beregnet til at give enhver dreng mulighed for at udvikle sin musikalske stemme såvel som sin personlige stemme – og blive en god stemme i verden.

Vores værdigrundlag

I HKD tror vi på, at vi bliver en del af noget større, når vi stræber efter at danne og dygtiggøre os musikalsk, socialt og læringsmæssigt.

HKD er et forpligtende fællesskab, hvor alle sangere fra de træder ind i koret har medansvar for egen uddannelse og for at optræde ordentligt og professionelt.

I HKD stræber vi konstant efter at blive bedre og dygtigere både som kor og som individuelle sangere.

I HKD har sangerne blik for hinanden og hjælper hinanden på tværs af årgangene. Vi rummer og accepterer forskelligheder og modarbejder aktivt mobning og forskelsbehandling.

I HKD bliver sangerne fortrolige med den danske folkekirkes højmesse, som de deltager i året rundt. HKD er en instrueret del af menigheden, og som sådan understøtter de både menighedssangen og højner gudstjenesten gennem korsang.

I HKD er vi altid repræsentanter for Herning Kirke – og for Danmark, når vi rejser i udlandet. Vi ønsker både at præsentere os musikalsk i mange forskellige sammenhænge og at sangerne også lærer andre levemåder, samfund og menigheder at kende.

HKD er en del af Herning Kirke og bygger på et kristent livs- og menneskesyn.